Ostavite podatke i pozvaćemo VasModularni stolovi za izlivanje betona

Modularni stolovi za izlivanje betona su oplatne jedinice koje se mogu pomerati po podu pomoću kolica i podizati kranom na željenu visinu.

Možete izabrati između dve vrste stolova:
Stolovi postavljeni na tornjevima ili stolovi postavljeni na rešetkama, u zavisnosti od visine i veličine,

Modularni stolovi za izlivanje betona:
• Veoma nizak utrošak rada i vremena prilikom izlivanja betona.
• Postavljanje stola u novi položaj za izlivanje šteti utrošen rad
• Relativno mala težina, oko 40kg/m2 u odnosu na čelične stolove koji su teški oko 80kg/m2
• Mogu se koristiti za livenje ploča koje nisu ravne, već imaju različita ispupčenja i udubljenja.
• Sto za izlivanje može podupreti betonske komponente na velikim visinama (do 8 metara iznad postavljenog stola).

Galerija proizvoda

Alumlight – najpovoljnija inženjerska rešenja uz korišćenje odgovarajuće inženjerske opreme i dizajna

Alumlight je pravo rešenje za Vas

Ostali proizvodi >>

Industrijalizovani sistemi oplata za zidove

Konstrukcija je sačinjena od aluminijumskih oplata sa pričvršćenom šperpločom. Ove oplate su veoma jednostavne za montiranje uz korišćenje pričvršćivača i mogu se koristiti za sastavljanje raznih oblika za stubove, okna i zidove. Možete izabrati između tri vrste ovih oplata: Industrijalizovani sistem oplata za...

Sistem oplata sa adaptivnim podešavajućim...

Unutrašnji sistem oplata koji se podešava uz pomoć sigurnosnog šrafa na jednom od uglova , koristi se za livenje prostorija za liftove, okna i ojačanih sigurnosnih prostorija. ALUBOX sistem oplata sa adaptivnim podešavajućim uglom: • Sastavne jedinice sistema se mogu pomerati pojedinačno...

Industrijalizovani sistemi oplata za zidove...

Sistem je sastavljen od čeličnih i aluminijumskih profila obloženih šperpločom. ALUFORM industrijski sistemi oplata za zidove: • Lagane oplate, težine oko 40kg/m2 uključujući skele i šperploču (čelične oplate teže oko 80kg/m2) • Veoma čvrste. • Zahtevaju svega nekoliko šrafova. • Oplate se mogu montirati u...

Industrijalizovani sistemi oplata za stubove...

Industrijalizovani sistemi oplata za stubove se sastoje od standarnih profila (isti profili su pogodni i za stubove i zidove) i aluminijumskih ili čeličnih ivica. Obloženi su šperpločom koja je šrafovima pričvršćena za drvenu gredu unutar aluminijmskog H nosača.Sistemi oplata ALUFORM: • Relativno...

POST&BEAM – sistem ploče sa...

Sistem aluminijumskih greda i pocinkovanih podupirača za ploče i grede. Horizontalni noseći sistem od aluminijumskih greda i podupirači velike nosivosti, omogućavaju velike raspone između podupirača prilikom postavljanja i smanjuju troškove izvođačima radova. POST & BEAM sistem ploče sa podupiračima i aluminijumskim...
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל