מערכת תמיכה לתקרה

מערכת תמיכה לתקרות Post & Beam

מערכת קורות אלומיניום ורגלי תמיכה שחילות לתמיכת תקרות וקורות.

מערכת תמיכה המורכבת ממערכת אופקית של קורות אלומיניום (ליגרים ואונטרליגרים) ורגלי תמיכה עם תסבולת גבוהה המאפשרים מפתחים גדולים ומקטינים את עלויות הביצוע.

תמונות מפרויקטים