RASTA תבניות מודולריות

RASTA – תבניות מודולריות מאלומיניום

RASTA – תבנית אלומניום מודולרית במגוון גדלים, קלה וחזקה במיוחד. העבודה עם תבנית זו יעילה, חוסכת בתשומות עבודה ומקטינה בצורה משמעותית עלויות לקבלן.

תבנית RASTA – יתרונות לקבלן בשטח:

 • תבנית RASTA עשויה מאלומיניום ויתרונה ביחס לתבניות מפלדה הוא משקלה הנמוך.התבנית שוקלת כ-23 ק"ג/מ"ר כ- 45% פחות ממשקל של תבנית פלדה.
 • התבניות מתוכננות לקבל לחץ של 60 ק"נ למ"ר.
 • תבנית RASTA הינה מוצר מדף מודולרי בגדלים שונים המותאם הנדסית לכל פרויקט.
 • לתבנית מעטה דיקטים איכותי המאפשר מספר גדול של יציקות ללא החלפת הדיקט.
 • לתבנית אביזרים משלימים כגון: מחברים (קלמרות) לחיבור מהיר בין התבניות, מתאם למנוף, פיגום יציקה ומוטות תמיכה ופילוס.
 • פינות מסגרת התבנית מחוזקות, דבר המקנה עמידות גבוהה "בתלאות הבניה".
 • ניתן להניף תבניות מחוברות כיחידה אחת באמצעות עגורן ולהעבירן כיחידה מיציקה ליציקה.
 • מכיוון שהתבנית קלה וניתנת להרמה על ידי כל פועל, ניתן לחסוך בזמן מנוף , או אפילו בצורך במנוף.
 • המוצר הינו פטנט והוא בעל תקן ממכון התקנים הישראלי.
 • בשימוש בתבנית ולא בעץ מתקבלת תוצאה איכותית.
 • חוסך בצורך בטפסנים מקצועיים העובדים בעץ.
 • תבנית אלומניום מאפשרת שימוש חוזר לעומת עץ שאינו שמיש אחרי מספר יציקות.
 • מוצר עם אורך חיים ארוך מאוד ובלאי נמוך מאוד.
 • תבנית האלומיניום ניתנת לתיקון במקרה של פגיעה בתבנית.
 • החזר עלות של המוצר: אחרי 2 עד 3 פרויקטים – 18-20 חודשים.
 • התבניות מותאמת באופן מלא לעבודה עם תבניות RASTO פלדה.

תמונות מפרויקטים